Practicumclips

Op deze pagina vind je alle informatie over de practicumclips die Wageningen University & Research ontwikkelt. Het project practicumclips is gecofinancierd door het ministerie van OC&W binnen de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Lees ook de factsheet.

 • Practicumclips

Wat is een practicumclip?

 • Een korte instructievideo die een handeling uit het laboratorium laat zien
 • Kort wil zeggen ongeveer 4 minuten maximaal, liever korter
 • De clip is op een smartphone goed te bekijken

Hoe ziet een practicumclip er uit?

 • Een practicumclip laat een "unit handeling" zien. Eventueel zijn er meerdere clipjes die een hele proef laten zien.
 • De clip is zo opgezet dat hij ook door andere docenten te gebruiken is.
 • Het beeld is leidend, de clip moet ook zonder geluid te volgen zijn.
  • In beeld maken we gebruik van tekstblokken zodat de aandacht op belangrijke stappen gelegd kan worden.
 • De clip heeft een Engelse voice-over.
 • De clip begint (indien dit niet overbodig is) met een overzicht van de opstelling/ te gebruiken materialen.
 • Wanneer de handelingen complex zijn wordt de clip opgedeeld in "stappen" die elk een onderdeel van de handeling vormen. Bijvoorbeeld klaarmaken van een apparaat, meting verrichten en resultaten analyseren.

Hoe maken we een practicumclip?

 • De "docent" heeft een idee voor een clipje en werkt dit (samen met Sjef) uit een in storyboard waarin we de handelingen, tekst en voice-over vastleggen. Vanuit het storyboard wordt door de docent een powerpoint gemaakt met de teksten die in beeld verschijnen en eventueel afbeeldingen (let op rechten!).
 • Aan de hand van dit storyboard plannen we een opnamedag
 • Twee studenten nemen samen met de docent het clipje op. Een van de studenten kan de handelingen uitvoeren en/of de voice-over inspreken.
 • We nemen de hele clip in een keer van voor tot achter op. De teksten worden ter plaatse al in beeld gezet. Indien nodig doen we nog een tweede of derde take. De ervaring is dat het daarna niet beter wordt...
 • De studenten zorgen voor het afmaken van de clip en via Sjef ontvang je een link naar de clip en een QR-code.